Premie ziekenfonds
Diverse ziekenfondsen overwegen hun nominale premie te verhogen. Gemiddeld gaat het om een premiestijging van tien procent, maar de precieze hoogte verschilt per ziekenfonds. De ziekenfondsen zeggen hun premies te moeten verhogen omdat ze anders het hoofd niet boven water kunnen houden. Dit omdat de kosten voor gezondheidszorg erg stijgen.
Vindt u een maximale stijging van tien procent acceptabel?  
in procenten van Allen
Ja 23
Nee 72
Weet niet/geen antwoord 5
In januari van dit jaar vond een premiestijging plaats van 60 tot 125 procent. Veel mensen zijn toen overgestapt naar een goedkoper ziekenfonds. U ook?  
in procenten van Allen
Ja 4
Nee 50
Ik ben particulier verzekerd 42
Weet niet/geen antwoord 3
Stel uw ziekenfonds verhoogd de nominale premie met tien procent. Stapt u dan over naar een goedkoper ziekenfonds?  
in procenten van Allen
Ja, dan stap ik alsnog over op een goedkoper ziekenfonds  38
Nee, ik blijf bij mijn huidige ziekenfonds, ondanks stijging van de premie 43
Nee, ik ben dit jaar al overgestapt. Ik blijf niet bezig 3
Weet niet/geen antwoord  15
Sommigen zien de stijging als een aanslag op de koopkracht van de consument. Om die reden moet een verhoging van de nominale premie volgens hen ongedaan gemaakt worden. Anderen stellen echter dat een stijging nodig is om ziekenfondsen van de ondergang te redden. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Ik ben tegen premiestijging  54
Ik ben voor premiestijging 31
Weet niet/geen antwoord 15
Vindt u dat de overheid de premiestijging moet controleren of moet de premiestijging voornamelijk afhankelijk zijn van het systeem van marktwerking?  
in procenten van Allen
Controle door de overheid 71
Voornamelijk afhankelijk van het systeem van marktwerking 18
Weet niet/geen antwoord 12
Vindt u dat de overheid, door middel van compensatie, mensen met een smalle beurs moet beschermen tegen de steeds maar stijgende premies voor ziektekostenverzekeringen?  
in procenten van Allen
Ja 82
Nee 14
Weet niet/geen antwoord 4