Verdeling ministers
Het nieuwe kabinet gaat zestien ministers tellen en tien staatssecretaris-sen. Het CDA krijgt acht ministers-posten, de VVD zes en D66 twee. De christen-democraten krijgen vijf staatssecretariaten, de VVD vier en D66 één.
Vindt u dit een goede verdeling van ministersposten en staatssecretariaten over de drie partijen?  
in procenten van Allen
Ja, daar sta ik achter 63
Nee, daar sta ik niet achter 23
Weet niet/geen antwoord 14
Het nieuwe kabinet telt vijf vrouwelijke ministers. De VVD levert twee vrouwelijke ministers en het CDA zelfs drie. In het vorige kabinet was slechts plaats voor een vrouwelijke minister. Wat vindt u van het aantal vrouwelijk ministers in het nieuwe kabinet?  
in procenten van Allen
Ruim voldoende 26
Voldoende 56
Onvoldoende 9
Ruim onvoldoende 2
Weet niet/geen antwoord 6