WAO
Het kabinet is van plan om de groep van circa 200.000 WAOíers jonger dan 45 jaar te herkeuren. Diegenen die worden goedgekeurd moeten uit de WAO en op zoek naar werk. In Nederland ligt het aantal mensen met een WAO-uitkering beduidend hoger dan in de ons omringende landen.
Vindt u dat mensen die momenteel in de WAO zitten en jonger dan 45 jaar zijn, in 2004 herkeurd moeten worden?  
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 21
Weet niet/geen antwoord 3
Wat vindt u van de leeftijdsgrens van 45 jaar?  
in procenten van Allen
Goed 36
De leeftijdsgrens moet omlaag 16
De leeftijdsgrens moet omhoog 14
Iedereen in de WAO moet een herkeuring krijgen 24
Weet niet/geen antwoord 10
Diegenen die goedgekeurd worden maar geen werk vinden, moeten:  
in procenten van Allen
Terug in de WAO 16
In de WW en daarna in de bijstand, zoals iedere werkzoekende 56
In de WW totdat ze een baan hebben 24
weet niet/geen antwoord 4
Denkt u dat in Nederland mensen onterecht in de WAO zitten?  
in procenten van Allen
Ja, een groot deel 39
Ja, ongeveer de helft 15
Ja, een klein deel 38
Nee 5
Weet niet/geen antwoord 2
Er zitten veel mensen in de WAO die daar eigenlijk niet in horen  
in procenten van Allen
Mee eens 76
Mee oneens 17
Weet niet/geen antwoord 7
Keuringsartsen van de WAO keuren veel te gemakkelijk  
in procenten van Allen
Mee eens 50
Mee oneens 28
Weet niet/geen antwoord 22
Als je eenmaal in de WAO zit kom je moeilijk weer aan de slag als je eenmaal beter bent  
in procenten van Allen
Mee eens 69
Mee oneens 21
Weet niet/geen antwoord 10
Werkgevers hebben de WAO gebruikt om van werknemers af te komen  
in procenten van Allen
Mee eens 67
Mee oneens 17
Weet niet/geen antwoord 16
Mensen die in de WAO zitten krijgen geen financiŽle stimulans om weer aan het werk te gaan  
in procenten van Allen
Mee eens 67
Mee oneens 23
Weet niet/geen antwoord 10
Het is goed dat het nieuwe kabinet de WAO-ers onder de 45 jaar weer gaat herkeuren  
in procenten van Allen
Mee eens 76
Mee oneens 20
Weet niet/geen antwoord 4
Ook mensen boven de 45 jaar zouden weer snel herkeurd moeten worden  
in procenten van Allen
Mee eens 46
Mee oneens 44
Weet niet/geen antwoord 10