Angst voor aanslagen
De VS en Groot-BrittanniŽ bereiden zich voor op nieuwe grote aanslagen. Inlichtingendiensten hebben aanwijzingen dat terroristen op korte termijn willen toeslaan in Saoedi-ArabiŽ of de VS.
Vreest u dat er nieuwe aanslagen komen?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 21
Weet niet/geen antwoord 13
Denkt u dat deze aanslagen van eenzelfde omvang zullen zijn als die van de 11 september aanslagen?  
in procenten van Allen
Ja, vergelijkbaar 20
Nee, nog groter 6
Nee, minder groot 53
Weet niet/geen antwoord 22
Waar schat u de kans op aanslagen het grootst?  
in procenten van Allen
Verenigde Staten 57
Groot-BrittanniŽ 8
Saoedi-ArabiŽ 12
Irak 1
Elders 10
Weet niet/geen antwoord 12
Heeft u het gevoel dat de aanslagen steeds dichter bij huis komen?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 5
Vreest u dat er in Nederland terroristische aanslagen zullen komen?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 65
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat de overheid de dreiging voor aanslagen serieus neemt?  
in procenten van Allen
Ja 56
Nee 22
Weet niet/geen antwoord 21
Doet de overheid volgens u voldoende om Ďeventuele doelwittení te beveiligen?  
in procenten van Allen
Ja, voldoende 38
Nee, onvoldoende 27
Weet niet/geen antwoord 34
Is overheid volgens u voldoende voorbereid op de gevolgen van terroristische aanslagen?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 55
Weet niet/geen antwoord 23