Ziekenfondspakket
Ingrijpen in het ziekenfondspakket lijkt noodzakelijk na tegenvallers van vorig jaar. Mogelijk wordt de vergoeding voor tandartscontrole per 1 juli helemaal uit het ziekenfondspakket geschrapt. U moet dan zelf voor deze kosten opdraaien.
Is dit voor u een aanleiding om wat minder vaak bij de tandarts langs te gaan?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 4
Mocht de tandartscontrole uit het basispakket verdwijnen. Neemt u dan een aanvullende verzekering die tandartscontrole wel vergoed?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 27
Weet niet/geen antwoord 12