Vakbonden
De vakcentrales FNV en CNV weigeren een akkoord over loonmatiging met het kabinet te sluiten zolang de bezuinigingen op de WAO niet van tafel zijn. De eerste demonstraties staan al op de agenda.
Moeten de vakcentrales alles op alles zetten om bezuinigingen in de WAO van tafel te krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 44
Nee 48
Weet niet/geen antwoord 9
Denkt u dat het kabinet zal inbinden om te komen tot een akkoord met de vakbonden?  
in procenten van Allen
Nee, ik denk van niet 54
Ja, ik denk uiteindelijk wel 34
Weet niet/geen antwoord 12