Vervroegde Invrijheidstelling
In Nederland hebben gevangenen recht op vervroegde invrijheidstelling wanneer zij tweederde van hun celstraf hebben uitgezeten. Voorwaarde is wel dat ze goed gedrag hebben vertoond. In de praktijk blijkt dat veel gevangenen zich netjes gedragen om hiervoor in aanmerking te komen. Het komt in Nederland dan ook zeer vaak voor dat gevangenen eerder vrij zijn. De LPF in de Tweede Kamer wil nu dat deze vervroegde invrijheidstelling volledig wordt afgeschaft. Onder andere omdat dit het rechtvaardigheidsgevoel van de burger zou aantasten.
Vindt u dat vervroegde invrijheidstelling moet worden afgeschaft?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 26
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u het rechtvaardig dat gevangenen bij goed gedrag recht op vervroegde invrijheidsstelling hebben?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 65
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: Goed gedrag bij een gevangene moet niet worden afgedwongen met vooruitzicht op vervroegde invrijheidstelling maar met sancties als de regels worden overtreden  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 38
Mee eens 40
Mee oneens 10
Helemaal mee oneens 5
Weet niet/geen antwoord 6
In plaats van afschaffing kan ook gedacht worden aan verscherping van de voorwaarden van vervroegde invrijheidstelling. Welk van onderstaande voorwaarden is volgens u het best?  
in procenten van Allen
VI maar bij overtreding alsnog volledige celstraf uitzitten 43
VI maar hogere straffen 28
VI maar pas na langere tijd dan tweederde van celstraf 21
Weet niet/geen antwoord 8
Minister Donner van CDA wil de gevangenen al na de helft en dus niet na tweederde van het uitzitten van hun straf hun vrijheid weer teruggeven. Doel van deze maatregel is onder meer om het enorme cellentekort flink terug te dringen. Vindt u dit een juiste manier om het probleem van cellentekort op te  
in procenten van Allen
Ja 2
Nee, dat moet niet op zon manier opgelost worden 97
Weet niet/geen antwoord 1