Regeerakkoord
Het regeerakkoord tussen de VVD, het CDA en D66 is, vier maanden na de verkiezingen, gereed. Alle Nederlanders krijgen de komende jaren minder te besteden en in de zorgsector wordt flink bezuinigd. Ziekenfondsverze-kerden krijgen een eigen risico van Euro 200 per jaar. Dat betekent dat over een jaarrekening van Euro 250 alleen de laatse Euro 50 kan worden vergoed. Het kabinet verwacht een miljard te bezuinigen, met de invoering van het eigen risico systeem. 
Wat vindt u van de introductie van een eigen risico voor ziekenfondsverzekerden?  
in procenten van Allen
 Een goed systeem 31
Geen goed systeem 62
 Weet niet / geen mening 7
Wat vindt u van de hoogte van het eigen risico (Euro 200,- per jaar)?  
in procenten van Allen
 Te hoog 74
Goed 22
 Te laag 1
 Weet niet / geen mening 3
Het eigen risico kan ook worden gerelateerd aan de hoogte van het inkomen: dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Vindt u dat een beter systeem?  
in procenten van Allen
Ja 66
 Nee 32
 Weet niet/Geen mening 2
Tegenstanders vrezen dat mensen eerder zullen aarzelen om naar een (huis)arts te gaan, zodat kwaaltjes uit kunnen groeien. Zou u, met een eigen risico, minder snel naar de (huis)arts gaan?  
in procenten van Allen
 Ja, dan zou ik minder snel naar de (huis)arts gaan 45
 Nee, dat maakt mij niets uit 53
 Weet niet / geen mening 2
Als mensen minder snel naar een dokter gaan, kunnen op lange termijn de kosten in de zorg juist toenemen. Denkt u dat het systeem van eigen risico juist voor meer kosten zal zorgen?  
in procenten van Allen
 Ja, het kost uiteindelijk meer geld 55
Nee 34
 Weet niet / geen mening 12
Een andere onderdeel van het regeerakkoord is de verwachting dat het financieringstekort over vier jaar 0,5% zal bedragen. Denkt u dat dit cijfer:  
in procenten van Allen
goed is geschat 9
niet goed is geschat 13
onzin is. Men kan dat helemaal niet zo nauwkeurig voorspellen 58
weet niet / geen mening 20
Nu VVD-er Zalm Minister van Financien (en vice-premier) wordt, heeft de VVD-fractie een nieuwe fractieleider gekozen: Jozias van Aartsen. Een goede keuze?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 21
Weet niet / geen mening over het VVD-Leiderschap 48