Opvang zeehonden
Vandaag wordt een voorstel van Minister Veerman van Landbouw in de Tweede Kamer besproken. De minister heeft regels opgesteld waardoor de opvang van zeehonden ernstig wordt bemoeilijkt.
Vindt u dat de opvang van zeehonden beperkt moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 18
Nee 67
Weet niet/geen antwoord 15
De opvang van zieke zeehonden verstoort het proces van natuurlijke selectie. Bovendien neemt de resistentie tegen besmettelijke ziekten af. Om die reden moet opvang aan banden worden gelegd. Bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 9
Mee eens 34
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 17
Zeehonden worden onder andere ziek door toedoen van de mens. Vervuiling zorgt namelijk voor zieke dieren. Om die reden zijn we verplicht om zieke dieren op te vangen. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 23
Mee eens 51
Mee oneens 12
Helemaal mee oneens 2
Weet niet/geen antwoord 12
Vindt u dat de opvang van zieke dieren geheel gestopt moet worden zolang de zeehondenpopulatie op een gezond peil is?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 13