Bezuiniginsplannen
CDA, VVD en D66 hebben vannacht een principeakkoord bereikt over een zeer omvangrijke bezuinigingsoperatie van minimaal 15 miljard euro. Veel huishoudens zullen koopkracht moeten inleveren. Er wordt flink gesneden in de bureaucratie en het aantal ambtenaren. De sociale zekerheid en zorgstelsel worden sterk versoberd.
Staat u achter de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet?  
  Allen
Ja 38
Nee 51
Weet niet/geen antwoord 11
Zijn deze bezuinigingsplannen naar uw mening ook nodig?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 13
Heeft u vertrouwen in de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet?  
  Allen
Ja 33
Nee 55
Weet niet/geen antwoord 12
Kunt u dan aangeven welke maatregel u het minst acceptabel vindt?  
  Allen
Snijden in bureaucratie en aantal ambtenaren 5
Versobering sociale zekerheid 22
Versobering zorgstelsel 31
Hoger financieringstekort 9
Minder investering in zorg 20
Beperking hypotheekrente aftrek 10
Weet niet/geen antwoord 2
CDA, VVD en D66 hebben tijdens de verkiezingen een aantal standpunten ingenomen. Met het principeakkoord wordt hier deels van afgeweken, o.a. vanwege financiële tegenvallers. Vindt u dat hier sprake is van ‘kiezersbedrog’?  
  Allen
Ja 54
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 5