Aftrek hypotheekrente
Tijdens de formatie zijn afspraken gemaakt over de beperking van de aftrekmogelijkheden rondom de hypotheek. Het houdt in dat mensen die hun huis met winst verkopen, die winst in een nieuw huis moeten steken. De aftrek van de hypotheekrente geldt anders niet voor de volledige waarde van het nieuwe duurdere huis.
Vindt u dit een acceptabele maatregel?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 28
Weet niet/geen antwoord 9
Tijdens de verkiezingscampagne hebben CDA en VVD zich op het standpunt gesteld dat er geen veranderingen mogen worden aangebracht in de aftrekbaarheid van de hypotheek. Vindt u dat dit voorstel kan worden gerekend tot het begrip "kiezersbedrog"?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 5
De PvdA had als voorstel bij nieuwe, hoge hypotheken het topgedeelte niet onder het  tarief van 52%, maar 42% te laten vallen. Vindt u dat een beter of slechter voorstel, of maakt het volgens u geen verschil?  
in procenten van Allen
Beter 33
Slechter 22
Geen verschil 22
Weet niet/geen antwoord 23