Formatie en gezondheidszorg
In de formatieonderhandelingen spelen momenteel vooral de sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg de partijen parten. Ze overwegen het ziekenfondspakket in te krimpen en te gaan werken met meer eigen bijdragen. 
Vindt u dit een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja 24
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 5
Moet wat u betreft de ziektekostenpremie verhoogd worden of het ziekenfondspakket ingekrompen worden?  
in procenten van Allen
Verhogen premies 34
Inkrimpen ziekenfondspakket 37
Weet niet/geen antwoord 29