Groei opleidingen
Wat staatssecretaris Nijs van Hoger Onderwijs betreft moeten universiteiten en hogescholen die een nieuwe studie willen aanbieden, voortaan kunnen aantonen dat die van belang is voor de Nederlandse samenleving. Anders betaalt de overheid daaraan niet langer mee. Het aantal nieuwe opleidingen neemt fors toe. Alleen al in het hoger beroepsonderwijs wordt komend schooljaar een begin gemaakt met 125 nieuwe opleidingen. 
Wat vindt u van deze beslissing?  
  Allen
Daar sta ik achter 64
Daar sta ik niet achter 29
Weet niet/geen antwoord 8
Vindt u dat een eind moet komen aan deze groei?  
in procenten van Allen
Ja  46
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 16