Nobelprijs voor de vrede voor Bush en Blair?
Bush en Blair zijn genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede 2004. Ze zijn voorgedragen door de rechtse Noorse parlementariėr Jan Simonsen. Volgens hem hebben Bush en Blair met een kleine en effectieve oorlog een veel gevaarlijker oorlog in de toekomst voorkomen.
Wat vindt u van deze nominatie?  
in procenten van Allen
Terecht 18
Onterecht 22
Complete onzin 53
Weet niet/geen antwoord 7
Nogal paradoxaal: een oorlog beginnen en vervolgens genomineerd worden voor de Nobelprijs van de Vrede. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Ja, dat vind ik ook 76
Nee, dat vind ik niet 22
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Aan het voordragen van genomineerden  voor de Nobelprijs van de Vrede moeten striktere regels worden gesteld  
in procenten van Allen
Mee eens 63
Mee oneens 23
Weet niet/geen antwoord 15
Denkt u dat Bush of Blair inderdaad de Nobelprijs van de Vrede zullen krijgen?  
in procenten van Allen
Ja, ik denk van wel 9
Nee, ik denk van niet 59
Nee, ik weet wel zeker van niet 24
Weet niet/geen antwoord 9