Goede doelen
De Nederlandse goede doelen hebben afgelopen jaar minstens tientallen miljoenen euro verloren op de beurs. Veel fondsen hebben tot soms 30 procent van hun opgepotte vermogen in aandelen belegd. 
Doneert u wel eens aan goede doelen?  
in procenten van Allen
Ja  82
Nee 18
Weet niet/geen antwoord 0
Aan welk soort instelling doneert u?  
in procenten van Allen
Dierenbescherming 37
Kunst&Cultuur 5
Mensenrechten 30
Natuur&Milieu 35
Ontwikkelingswerk 31
Slachtofferhulp 16
Sport&recreatie 9
Vluchtelingenhulp 20
Volksgezondheid 54
Een ander goed doel 21
Weet niet/geen antwoord 10
Wist u dat charitatieve instellingen met een deel van hun vermogen speculeren?  
in procenten van Allen
Ja  34
Nee  64
Weet niet/geen antwoord  1
Vindt u dat een charitatieve instelling het vermogen deels mag gebruiken om te beleggen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee  61
Weet niet/geen antwoord 5
Nu u dit weet (of weet om wat voor bedragen het gaat), bent u dan geneigd om minder geld te doneren aan een goed doel?  
in procenten van Allen
Ja, ik ben geneigd om minder geld te doneren 18
Ja, ik zal minder snel doneren aan goede doelen 20
Ja, ik overweeg zelfs te stoppen met doneren 13
Nee, dat maakt niet uit 43
Weet niet/geen antwoord 7
Stelling: Ik twijfel er sterk aan of de donaties van mensen wel op een juiste manier worden gebruikt  
in procenten van Allen
Mee eens 72
Mee oneens 17
Weet niet/geen antwoord 12