DNA onderzoek
Justitie mag DNA gebruiken om het uiterlijk van een verdachte te achterhalen. Onderzoekers hebben toestemming om geslacht en ras uit DNA af te leiden. De lijst kan later worden uitgebreid met andere kenmerken (haarkleur, gewicht, lengte). Tot nu toe was alleen vergelijkend DNA-onderzoek toegestaan (bewijsmateriaal wordt vergeleken met het DNA van een verdachte).
Bent u voor of tegen DNA onderzoek?  
in procenten van Allen
Daar ben ik voor 94
Daar ben ik tegen 5
Weet niet/geen antwoord 1
Denkt u dat DNA-onderzoek 100% betrouwbaar is?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat Justitie op basis van DNA-materiaal een profielschets van de dader mag maken?  
in procenten van Allen
Ja 93
Nee 5
Weet niet/geen antwoord 3
Zou u vrijwillig meewerken aan een DNA-onderzoek?  
in procenten van Allen
Ja 91
Nee 6
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf opgenomen moeten worden in een DNA-databank?  
in procenten van Allen
Ja 88
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 2
Er zijn mensen die voorstander zijn van een DNA-databank waar de gehele bevolking in opgenomen zou moeten worden. Wat is uw mening hierover?  
in procenten van Allen
Daar ben ik voor 54
Daar ben ik tegen 39
Weet niet/geen antwoord 8
Bent u van mening dat uw privacy in het geding komt wanneer uw DNA-profiel opgenomen wordt in een DNA-databank?  
in procenten van Allen
Ja, en dat vind ik bezwaarlijk 32
Ja, maar dat vind ik geen probleem 29
Nee, mijn privacy is niet in het geding 36
Weet niet/geen antwoord 3