Nationale dag van de Democratie
Vandaag wordt de moord op Pim Fortuyn, een jaar geleden op het Mediapark in Hilversum, op verschillende plaatsen herdacht. Om de moord op Fortuyn te blijven herdenken willen sommige mensen dat vandaag wordt omgedoopt tot Nationale dag van het waken over de vrijheid van het spreken, van de democratie en tegen het geweld.
Wat betekent 6 mei voor u?  
in procenten van Allen
Herdenking van Pim Fortuyn 24
Een gewone werkdag 51
De dag na bevrijdingsdag 23
Weet niet/geen antwoord 2
Bent u voor een ‘Nationale dag van Democratie’?  
in procenten van Allen
Ja, daar ben ik voor 30
Nee, daar ben ik tegen 57
Weet niet/geen antwoord 14
Stelling: 5 mei staat in het teken van onze vrijheid en onze democratie. Een Nationale dag van de democratie is daarom overbodig.  
in procenten van Allen
Mee eens 72
Mee oneens 23
Weet niet/geen antwoord 6