Pensioen
Werkende Nederlanders mogen straks niet meer op 65-jarige leeftijd met pensioen, maar moeten één of enkele jaren langer doorwerken tot ze 67 zijn. Ook regelingen om vervroegd uit te treden gaan op de schop. De beoogde coalitiepartners CDA, VVD en D66 zijn bereid om ingrijpende maatregelen te nemen om het slechte economische tij te keren. Tegelijker- tijd wordt de sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en ouder ingevoerd en wordt er fors bezuinigd op WAO, WW en bijstand.
Wat vindt u ervan dat de overheid de leeftijdsgrens wil verhogen naar 67 jaar?  
in procenten van Allen
Dat vind ik een goede zaak 25
Dat vind ik een slechte zaak 68
Weet niet/geen antwoord 7
Mag de overheid het vervroegd uitreden op de schop nemen?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 5
Wat vindt u van de maatregel om de sollicitatieplicht voor werklozen van 57,5 jaar en ouder in te voeren?  
in procenten van Allen
Goed, want iemand van die leeftijd kan best nog werken 29
Slecht, want op die leeftijd mag je mensen niet meer verplichten om werk te zoeken 13
Onzin, want de kans op geschikt werk is op die leeftijd veel te klein 55
Weet niet/geen antwoord 2
Staat u achter het besluit om fors te bezuinigen op WAO, WW en bijstand?  
in procenten van Allen
Ja, dat vind ik een goed besluit 31
Nee, dat vind ik geen goed besluit 62
Weet niet/geen antwoord 7
Deze maatregelen zijn in het nadeel van de ouderen, werklozen, mensen in de bijstand en arbeidsongeschikten in onze samenleving. Wat vindt u van hiervan?  
in procenten van Allen
Dat vind ik geen probleem 24
Een slechte zaak dat deze groepen aangepakt worden 65
Weet niet/geen antwoord 12
Vindt u dat het kabinet er alles aan moet doen om deze groepen zoveel mogelijk te ontzien in de bezuinigingen?  
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: De maatregelen zorgen ervoor dat meer mensen (langer) deelnemen aan het arbeidsproces. Dit is goed voor de Nederlandse economie.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 32
Mee oneens 35
Helemaal mee oneens 14
Weet niet/geen antwoord 8