CNN van de kabel
De nieuwszender CNN gaat het besluit van de programmaraad Groningen-Drenthe om het station in 2004 van de noordelijke kabel te halen aanvechten. De raad liet gisteren weten de zender “te pro-Amerikaans” te vinden. Kabelmaatschappij Essent heeft overigens laten weten het advies van de programmaraad naast zich neer te leggen. In het verleden hebben zich vaker discussies voorgedaan rondom pakket van kabelbedrijven. Zo was bijvoorbeeld in Amsterdam veel ophef toen MTV en Discovery Channel van de kabel werd gehaald.
Vindt u het een juiste beslissing van de programma-raad om CNN van de kabel te halen?  
in procenten van Allen
Ja 11
Nee 79
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u het feit dat CNN een pro-Amerikaanse zender zou zijn een gegronde reden om de zender van de kabel te halen?  
in procenten van Allen
Ja 13
Nee 82
Weet niet/geen antwoord 5
Wat vindt u van het systeem dat een programmaraad voor de kijkers thuis beslist welke zenders men wel of niet kan ontvangen?  
in procenten van Allen
Dat vind ik een goed systeem 16
Dat vind ik geen goed systeem 76
Weet niet/geen antwoord 8
Vindt u dat er een nieuw systeem moet komen waarbij de kijker zelf mag bepalen wat er wel of niet op de kabel komt?  
in procenten van Allen
Ja 94
Nee 4
Weet niet/geen antwoord 2
Tegenwoordig bestaan voor de kabel een aantal alternatieven zoals Digitenne en de satelliet televisie(schotel). Maakt u hiervan gebruik?  
in procenten van Allen
Ja 8
Nee  92
Weet niet/geen antwoord 0
Vindt u de overstap naar een van deze alternatieven het overwegen waard als de problemen rondom programmering van het kabelaanbod zich in uw regio voordoen?   
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: ‘Het wordt tijd dat de monopoliepositie van kabelbedrijven doorbroken wordt’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 58
Mee eens 33
Mee oneens 5
Helemaal mee oneens 0
Weet niet/geen antwoord 3