Arbeidsconflicten
Het aantal procedures over arbeidsconflicten dat rechtsbijstandverzekeraars voeren, is vorig jaar met 20 tot 30 procent toegenomen. Dit jaar groeit het aantal procedures in hetzelfde tempo, denken de verzekeraars.
Heeft u wel eens een conflict gehad op werk?  
in procentent van Allen
Ja 42
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 2
Wat was de aard van dit conflict?   
in procenten van Allen
salaris/bonussen 23
collega(s) 16
leidinggevende 32
werktijden 16
ontslag 28
promotie 3
vakantie/vrije dagen 13
zwangerschap 1
iets anders 25
Weet niet/geen antwoord 2
Is er uiteindelijk tot een oplossing gekomen van het conflict?  
in procenten van Allen
Ja, in goed overleg met leidinggevende of collega(s) 31
Ja, maar met tussenkomst van externe partij 22
Nee, het conflict is niet opgelost 48