Stijging topinkomens
De laatste tijd zijn bedrijven als ING en KPN in een negatief daglicht komen te staan toen bleek dat deze bedrijven nogal scheutig zijn met het geven van grote bonussen en salarisverhogingen aan hun topmanagers. De overheid wil de stijging van topinkomens in het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk aan banden leggen.
Vindt u dit terecht?  
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 3
Topmanagers hebben te maken met een flinke werkdruk, lange dagen en een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dit rechtvaardigt de bonussen en het hoge inkomen dat ze krijgen. Deelt u deze mening?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 70
Weet niet/geen antwoord 6
Topmanagers in Nederland lopen behoorlijk achter in salaris vergeleken met hun collega’s in Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanie en de VS. Om te concurreren met bedrijven in het buitenland moeten de topinkomens wel sterk stijgen.Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Daar ben ik het mee eens 12
Daar ben ik het niet mee eens 77
Weet niet/geen antwoord 11
Stelling: Door topinkomens aan te passen aan dat van buitenlandse concurrenten wordt voorkomen dat Nederlandse topmanagers naar het buitenland vertrekken  
in procenten van Allen
Mee eens 25
Mee oneens 65
Weet niet/geen antwoord 9
Om marktconform te blijven wil ING in de komende drie jaar een salarisverhoging van 60% voor haar topmanagers.  Wat vindt u van deze loonstijging?  
in procenten van Allen
Belachelijk 42
Begrijpelijk 5
Schandalig 24
Noodzakelijk 3
Redelijk 1
Overdreven 23
Vanzelfsprekend 0
Weet niet/geen antwoord 3
De bestuursvoorzitter in Nederland verdient gemiddeld 1,3 miljoen euro aan salaris en bonussen. In hoeverre vindt u dit een acceptabel bedrag?  
in procenten van Allen
Heel acceptabel 3
Acceptabel 28
Onacceptabel 44
Heel onacceptabel 19
Weet niet/geen antwoord 7
Niet alleen topmanagers verdienen hoge bedragen. Ook topvoetballers (zowel op nationaal als internationaal niveau) kunnen er wat van. Wordt het niet eens tijd dat het inkomen van deze groep aan banden wordt gelegd?  
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 13
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: ‘Een topmanager heeft veel meer recht op een hoog inkomen dan een topvoetballer’  
in procenten van Allen
Mee eens 55
Mee oneens 35
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat de salarissen van topmanagers meer in verhouding staan tot hun prestaties dan dat van topvoetballers?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 16