Koninginnedag 2003
Koninginnedag is in grote steden de laatste jaren door veel regels aan banden gelegd. Volgens sommigen is hierdoor het feest in de grote steden behoorlijk lam geslagen. 
Bent u het hiermee eens?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Ja 31
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 19
Dit jaar is het alcoholgebruik aan nog strengere regels gebonden. Ook tegen wildplassen treed de politie hard op. Vindt u het een goede zaak dat het feest rondom Koninginnedag steeds meer aan regels is gebonden?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Ja 67
Nee 27
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: Het grote aantal regels rondom Koninginnedag drukt een stempel op de feestelijkheden  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Mee eens 31
Mee oneens 60
Weet niet/geen antwoord 9
Moet de traditionele K-dag (zonder alle regels met betrekking tot muziek, vrijmarkt en verkoop op straat) zoals zes jaar geleden weer ingevoerd worden?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Ja 35
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 15