Voorzitterschap EU
Nederland heeft samen met BelgiŽ en Luxemburg vrijdag een protestbrief opgesteld tegen het voorstel om de roulerende voorzitterschappen van de Europese Unie af te schaffen en te vervangen door een permanente voorzitter. Veel kleine lidstaten zijn tegen een vaste voorzitter omdat ze verlies aan invloed vrezen.
Vreest u verlies aan invloed door een vaste voorzitter?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Ja 67
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 15
Denkt u dat een permanente voorzitter de effectiviteit van de Europese Raad ten goede komt?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Ja 37
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 21
De vakcentrale FNV wil snijden in de pensioenuitkeringen voor werklozen (WW) en arbeidsongeschikten (WAO). De besparing die dat zou opleveren moet bijdragen aan het betaalbaar houden van het pensioenstelsel op de langere termijn.
Wat vindt u van dit idee?  
gemiddeld rapportcijfer Allen
Daar kan ik me in vinden 38
Daar kan ik me niet in vinden 44
Weet niet/geen antwoord 17