10 gouden stadsregels
De gemeente Gouda neemt zaterdag haar project 'De 10 Gouden Stadsregels' in gebruik. De gemeente stelde deze regels in overleg met de bewoners op om de stad veiliger, schoner en aangenamer te maken. Het gaat om 10 gedragsregels waar bewoners zich aan moeten houden om zo normen en waarden in stand te houden.
Wat vindt u van dit idee?  
in procenten van Allen
Dat vind ik een goed idee 82
Dat vind ik geen goed idee 7
Weet niet/geen antwoord 11
Wat vindt u van deze regels?  
in procenten van Allen
Vernieuwend 2
Origineel 3
Standaard 3
Vanzelfsprekend 70
Educatief 2
Voor de hand liggend 12
Weinig vernieuwend 6
Onzin 1
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u de invoering van gedragsregels een goede manier normen en waarden in stand te houden?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 9
Vindt u de invoering van gedragsregels  een goede manier om de stad Gouda veiliger, schoner en aangenamer te maken?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 19
Wat verwacht u van dit project?  
in procenten van Allen
Dat normen en waarden inderdaad in stand gehouden worden 9
Dat Gouda inderdaad een stuk veiliger, schoner en aangenamer wordt 11
Beide zal het geval zijn 21
Geen van beide zal het geval zijn 32
Weet niet/geen antwoord 27
Vindt u dat dergelijke gedragsregels landelijk ingevoerd moeten worden?  
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 10