Kabinetsformatie: onderhandelingen met D66 en CU/SGP
CDA en VVD hopen deze week te kunnen uitmaken met wie ze verder willen onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet: D66, of ChristenUnie en SGP. Eerder liet de LPF weten niet meer mee te doen aan de onderhandelingen.
Aan welke combinatie geeft u de voorkeur?  
in procenten van Allen
CDA+VVD+D’66 56
CDA+VVD+SGP/ChristenUnie 11
Minderheidskabinet CDA+VVD met wisselende steun in de kamer 22
Weet niet/geen mening 11
Hoe groot schat u de kans in dat er een kabinet met CDA+VVD+SGP/CU komt?  
in procenten van Allen
Heel groot 1
Groot 8
Klein 47
Zeer klein 40
Weet niet/geen antwoord 4
CU en SGP zijn beide partijen met een Christelijke grondslag. In haar partijprogramma’s laten deze partijen zich hierdoor leiden. Bent u bekend met de standpunten van deze partijen?  
in procenten van Allen
Ja, helemaal 26
Ja, maar een beetje 55
Nee, helemaal niet 18
Weet niet/geen antwoord 0
CU en SGP zien graag dat de abortus- en euthanasieregelgeving wordt aangescherpt en bio-technologie meer aan banden wordt gelegd. Tevens moet het drugsbeleid worden aangescherpt. CU en SGP wijzen verder het homohuwelijk af en zien graag dat gemeenten meer ruimte krijgen om bordelen te weren. Welk van deze standpunten deelt u?  
in procenten van Allen
Homohuwelijk 13
Euthanasie 14
Abortus 16
Bio-technologie 33
Drugsbeleid 37
Bordelen 22
Geen van deze standpunten 45
Weet niet/geen antwoord 0
De VVD wil geen water bij de wijn doen als het gaat om paarse verworvenheden als het homohuwelijk en de wettelijke regeling voor euthanasie. Vindt u dit terecht?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 6
Met betrekking tot vrouwen neemt de SGP een controversieel standpunt in, namelijk dat de man het hoofd is van de vrouw. Verder stelt ze: ‘Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden’. Wat vindt u van het standpunt van de SGP ten aanzien van de vrouw?  
in procenten van Allen
Redelijk 0
Begrijpelijk 5
Acceptabel 2
Schandalig 22
Middeleeuws 31
Crimineel 7
Onwerkelijk 19
Ouderwets 13
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat een partij die een dergelijk standpunt inneemt ten aanzien van vrouwen, het volk mag vertegenwoordigen door in een nieuw kabinet zitting te nemen?  
in procenten van Allen
Ja, waarom niet 29
Nee, absoluut niet 68
Weet niet/geen antwoord 3