Bedreigde diersoorten en bouwprojecten
Bescherming van bedreigde dierensoorten zoals de Korenwolf mogen niet langer een belemmering zijn voor bouwprojecten. Dit stellen onder andere projectontwikkelaars.
Bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 64
Weet niet/geen antwoord 7
Heeft de uitvoer van bouwprojecten volgens u op dit moment meer prioriteit dan behoud van de bedreigde diersoorten?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 9
Moet volgens u ten alle tijden voorkomen worden dat bedreigde diersoorten in ons land uitsterven?  
in procenten van Allen
Ja  59
Nee 35
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: ‘Grondeigenaren mogen zelf bepalen wat er op hun grond gebeurt ook als dit ten kosten gaat van de bedreigde diersoorten die hierin voorkomen’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 14
Mee oneens 49
Helemaal mee oneens 29
Weet niet/geen antwoord 4
Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn om de bedreigde diersoorten te verplaatsen naar een ander gebied (bijvoorbeeld natuurreservaten) zodat bouwprojecten alsnog plaats kunnen vinden. Vindt u dit een goede oplossing voor het probleem?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 9