Legalisering softdrugs
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het pleidooi van de Maastrichtse rechtbankpresident Lampe om softdrugs te legaliseren. Alleen het CDA wil dat marihuana en hasj onder het strafrecht blijven vallen. 
Bent u voor of tegen legalisering van softdrugs?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee 37
Weet niet/geen mening 3
Een reden om softdrugs te legaliseren is het verstopt raken van het rechterlijke systeem door de grote hoeveelheid drugszaken. Andere zware misdrijven blijven daardoor onbestraft of de berechting ervan loopt grote vertraging op. Denkt u dat de legalisering hiervoor soelaas biedt?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat door de legalisering van softdrugs het gebruik hiervan onder Nederlanders zal toenemen?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 4
Vreest u dat legalisering van softdrugs een grote stroom van drugstoeristen naar Nederland tot gevolg heeft?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 28
Weet niet/geen antwoord 3
Heeft u zelf wel eens softdrugs gebruikt?  
in procenten van Allen
Ja  41
Nee zeg! Dat zou ik nooit doen 57
Weet niet/geen antwoord 2