Overlast Paasvuren
In grote delen van Nederland is vandaag en gisteren een lichte brandlucht te ruiken. De lucht is zeer waarschijnlijk afkomstig van de paasvuren die zaterdagavond in Duitsland zijn aangestoken. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de lucht ook te ruiken. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vanaf vijf uur zondagmorgen ongeveer honderd klachten binnengekregen.
Heeft u iets gemerkt van deze brandlucht?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 70
Weet niet/geen mening 1
Vindt u dat er een verbod moet komen op deze Paasvuren gezien deze stankoverlast die ze veroorzaken?  
in procenten van Allen
Ja 23
Nee 72
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat er betere regels moeten komen die de omvang van de Paasvuren beperkt, om zo stankoverlast in het vervolg te voorkomen of te minimaliseren?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 46
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: ‘Je mag een traditie niet zomaar verbieden omdat een paar mensen klagen over stankoverlast’  
in procenten van Allen
Mee eens 74
Mee oneens 20
Weet niet/geen antwoord 6