Legalisering drugs
De drugs moeten uit het strafrecht, te beginnen met de softdrugs. Dit bepleit de president van de rechtbank van Maastricht.
Vindt u dat een zittende rechtbankpresident zich openlijk mag uitspreken over legalisering van drugs?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 50
Weet niet/geen mening 5
Bent u hier voor of tegen?  
in procenten van Allen
Voor 36
Tegen 55
Weet niet/geen antwoord 9
Reden om drugs uit het strafrecht te halen is de belemmering van het strafrechtsysteem door het grote aantal drugszaken. Daardoor is er geen tijd voor andere zaken. Vindt u dit een gegronde reden?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 69
Weet niet/geen antwoord 2
Bent u voor of tegen legalisering van drugs?  
in procenten van Allen
Ja, maar alleen van softdrugs (hasj en marihuana) 47
Ja, maar alleen harddrugs 0
Ja, zowel van hard- als softdrugs 14
Nee, ik ben tegen legalisering van drugs 37
Weet niet/geen antwoord 2
In plaats van legalisering van drugs, pleiten sommigen juist voor een strengere wetgeving. Bent u voor een strengere wetgeving in de strijd tegen drugs?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 51
Weet niet/geen antwoord 4