Privatisering universiteiten
Het plan bestaat om de universiteiten in Nederland gedeeltelijk te privatiseren. Hierdoor zou het voor universiteiten makkelijker zijn om contracten te sluiten met het bedrijfsleven. De overheid zou nog wel een flinke vinger in de pap hebben door het onderwijs en onderzoek te bekostigen en de voorwaarden te stellen waaraan universiteiten zich moeten houden. 
Wat vindt u van dit plan?  
in procenten van Allen
Daar ben ik voor 47
Daar ben ik tegen 33
Weet niet/geen antwoord 20
Denkt u dat universiteiten minder afhankelijk worden van overheidsgeld door contracten met het bedrijfsleven aan te gaan?  
  Allen
Ja 70
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 10
Vreest u dat universiteiten meer prioriteit geven aan het aangaan van contracten met het bedrijfsleven dan aan het hoofdtaak?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 34
Weet niet/geen antwoord 15
Denkt u dat het bedrijfsleven staat te wachten op het kopen van kennis bij de universiteiten?  
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 17
Weet niet/geen antwoord 19
In het huidige plan heeft de overheid nog een belangrijke rol. Maar denkt u dat de universiteiten in staat zijn om geheel op eigen benen te staan, zonder enige inmenging van de overheid?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 14
Denkt u dat een gedeeltelijke marktwerking de kwaliteit van het onderwijs van de universiteiten ten goede komt?  
in procenten van Allen
Ja 56
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 16
Stelling: ‘Een privatisering van de universiteiten betekent de ondergang van de kleine universiteiten met weinig geld’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 19
Mee eens 46
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 0