Wrongful-life claim
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) moet een ernstig gehandicapt 9-jarig meisje smartengeld betalen voor de schade die het lijdt omdat het is geboren. Het ziekenhuis moet daarnaast alle kosten voor verzorging en opvoeding vergoeden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag onlangs bepaald. Het is de eerste wrongful-life claim in Nederland. Daarbij vragen kinderen via de ouders smartengeld omdat zij niet geboren hadden willen worden. 
Wat vindt u van het idee dat een pasgeboren baby via de ouders smartengeld kan vragen omdat het niet geboren had willen worden?  
in procenten van Allen
Dat vind ik acceptabel 17
Dat vind ik onacceptabel 75
Weet niet/geen antwoord 8
Vindt u het ethisch verantwoord dat pasgeboren kinderen op een dergelijke manier worden ingezet in een rechtszaak?  
  Allen
Ja 14
Nee 81
Weet niet/geen antwoord 5
Vreest u dat met deze eerste wrongful-life claim de deur wordt geopend voor meer van dergelijke claims?  
in procenten van Allen
Ja 91
Nee 4
Weet niet/geen antwoord 5
Stelling: ‘Hoewel het hier om het kind gaat, vind ik dat de rechtszaak tussen de ouders en het LUMC moet gaan. Het kind moet daar buiten gehouden worden’.   
in procenten van Allen
Helemaal eens 34
Mee eens 37
Mee oneens 12
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 13