Mislukking formatie
De formatieonerhandelingen zijn eind vorige week stukgelopen. De leiders Balkenende en Bos zien geen mogelijkheid om tot een akkoord te komen. CDA wil morgen gaan praten met VVD over de vorming van een nieuw kabinet. Gaat CDA in zee met VVD dan is een derde partij nodig voor een meerderheid. Mogelijke coalitiepartners zijn LPF en D66. Deze partijen staan echter niet bepaald te springen om in een nieuwe regering plaats te nemen.
Moeten er nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 5
Als er nieuwe verkiezingen komen, stemt u dan op een andere partij dan CDA of PvdA als protest tegen het mislukken van de formatie?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 72
Weet niet/geen antwoord 6
Er wordt momenteel gekeken naar een combinatie van regeringspartners. Welke combinatie heeft uw voorkeur?  
in procenten van Allen
CDA+VVD+LPF 26
CDA+VVD+D66 28
CDA+VVD+Christelijke partijen 9
een minderheidskabinet CDA+VVD met wisselende steun in de Kamer 14
Weet niet/geen voorkeur 22
Vreest u dat de komende formatieonderhandelingen wederom veel tijd gaan kosten?  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u een lijmpoging tussen CDA en PvdA het proberen waard?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 64
Weet niet/geen antwoord 5
CDA en VVD moeten een beroep doen op een derde partij. D66 heeft aangegeven niet mee te willen regeren. Vindt u dat D66 verplicht is om in een nieuw te vormen kabinet plaats te nemen, mocht een beroep op hen worden gedaan?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 3
De LPF en D66 hebben de afgelopen verkiezingen beide verlies geleden. Toch kan mogelijk aan hen worden gevraagd om mee te regeren. Sommigen vinden dit onterecht. De verliezer wordt namelijk beloond met een plaats in de regering, zo stelt men. Bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Ja, mee eens 26
Nee, mee oneens 64
Weet niet/geen antwoord 4