Oorlog Irak
Dagelijks wordt de mening van Nederlanders over de oorlog in Irak gepeild. De oorlog is u alweer bijna drie weken aan de gang.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 44
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat Nederland deze oorlog militair moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 17
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 39
Nee, in totaal niet 44
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 59
oorlog gaat lang duren 23
Saddam Hussein wordt niet gepakt 66
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 47
Terroristische aanslagen in Nederland 11
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 19
Gebruik kernwapens 14
Uitbreken van een wereldoorlog 13
Instorten van de wereldeconomie 31
Geen van deze 4
Weet niet/geen antwoord 0
Bent u voor of tegen de oorlog in Irak?  
in procenten van Allen
Voor 49
Tegen 44
Weet niet/geen antwoord 7
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 56
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 14
Vandaag vindt er overleg plaats over het beschikbaar stellen van zeshonderd militairen voor een vredesmacht in Irak. Vindt u dat Nederland deze militairen moet sturen?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 28
Weet niet/geen antwoord 6
Moeten deze militairen als onderdeel van een VN-vredesmacht of in NAVO-verband uitgezonden worden?  
in procenten van Allen
Als onderdeel van een VN-vredesmacht 64
In NAVO-verband 18
Weet niet/geen antwoord 18
Als Nederland zonder volmacht van de VN maar wel in NAVO-verband militairen naar Irak stuurt. Bent u daar dan:  
in procenten van Allen
Voor 39
Tegen 47
Weet niet/geen antwoord 14
Stelling: ‘Nederland moet alleen humanitaire hulp bieden’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 20
Mee eens 39
Mee oneens 29
Helemaal mee oneens 8
Weet niet/geen antwoord 4