Oorlog Irak
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat Nederland deze oorlog militair moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 14
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 35
Nee, in totaal niet 51
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 71
oorlog gaat lang duren 30
Saddam Hussein wordt niet gepakt 56
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 46
Terroristische aanslagen in Nederland 16
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 26
Gebruik kernwapens 18
Uitbreken van een wereldoorlog 16
Instorten van de wereldeconomie 31
Geen van deze 3
Weet niet/geen antwoord 0
Bent u voor of tegen de oorlog in Irak?  
in procenten van Allen
Voor 44
Tegen 47
Weet niet/geen antwoord 9