Identificatieplicht
De kabinetsformatie is in een moeilijke fase gekomen. Er dreigt een breuk rondom de bezuinigingen. Het CDA wil dusdanig bezuinigen dat er geen tekort meer op de begroting is in 2007. De PvdA wil dat streven niet ten kosten laten gaan van investeringen in onderwijs, zorg en veiligheid en accepteert derhalve een bepaald tekort in 2007. Daarover willen wij een aantal vragen stellen.á
Vindt u dat er in 2007 geen tekort meer op de begroting mag zijn, zelfs als dat ten koste gaat van investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 77
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat er meer ge´nvesteerd moet worden in onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid, zelfs als dat betekent dat het begrotingstekort groter gaat worden?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 5
Er zijn mensen die zeggen dat de twee partijen niet moeten proberen alles tot achter de komma te regelen. Gewoon goede ministers aantrekken en die moeten er dan maar in de toekomst onderling uit proberen te komen. Wat is uw mening?  
in procenten van Allen
Van tevoren moet alles goed geregeld zijn 36
Binnen het kabinet er in de toekomst proberen uit te komen 61
Weet niet/geen mening 3
Er is een gat van 6 miljoen euro tussen de twee partijen. Sommigen zeggen dat dit overbrugd moet kunnen worden. Anderen zeggen dat er een dusdanig wantrouwen is tussen de beide partijen dat het geen zin meer heeft om het verschil te overbruggen. Wat is uw standpunt?  
in procenten van Allen
Dit moet overbrugd worden 51
Het heeft geen zin meer 39
Weet niet/geen mening 10
Hoe groot schat u de kans dat de formatieonderhandelingen op grond van de bezuinigingen stuk zullen lopen?  
in procenten van Allen
Zeer groot 18
Groot 48
Niet zo groot 28
Klein 3
Zeer klein 0
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat CDA en PvdA alles in het werk moeten stellen om tot een compromis te komen?  
in procenten van Allen
Ja, want het heeft lang genoeg geduurd 21
Ja, dat zijn ze verplicht aan de kiezers 33
Nee, als ze niet tot een compromis kunnen komen dan is dat jammer 13
Nee. Als ze nu al niet tot een compromis kunnen komen dan zijn CDA en PvdA blijkbaar geen geschikte kabinetspartners 31
Weet niet/geen antwoord 2
Als de formatie breekt, wie vindt u dat daar dan vooral de schuld van heeft?  
in procenten van Allen
CDA 29
PvdA 25
beide partijen 39
geen van deze partijen 3
Weet niet/geen antwoord 4
Als een combinatie tussen CDA en PvdA niet gevormd kan worden, welke combinatie heeft dan uw voorkeur?  
in procenten van Allen
CDA+VVD+LPF 30
CDA+VVD+D66 17
CDA+VVD+Christelijke partijen 8
PvdA+VVD+D66 29
Weet niet/geen voorkeur 16
Vindt u dat er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven?  
in procenten van Allen
ja 25
nee 69
Weet niet/geen antwoord 5