Sportverenigingen
Het aantal sportverenigingen in Nederland daalt. In 1990 telde ons land nog 31.500 sportverenigingen. In 2001 was dat aantal gezakt tot 29.600. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ook het aantal Nederlanders dat lid is van een sportvereniging vermindert: 57 procent in 1979 naar 52 procent in 1999. Nederlanders zijn wel meer aan sport gaan doen: tussen 1979 en 1999 steeg het aantal sporters van 53 naar 65 procent.
Vindt u dat u voldoende aan sport doet?  
in procenten van Allen
Ja, het kan zelfs wat minder 2
Ja, voldoende 31
Nee, ik zou meer aan sport moeten doen 59
Nee, ik sport niet en vindt dat ook niet nodig 6
Weet niet/geen antwoord 1
Beoefent u een individuele of een teamsport?  
in procenten van Allen
Individueel 51
Teamsport 9
Beiden 11
Geen van beiden 28
Weet niet/geen antwoord 1
Belangste reden om een inividuele sport te beoefenen  
in procenten van Allen
Vanwege de sport zelf (kan alleen individueel) 56
Het geeft me meer vrijheid. 72
Vanwege de kosten. Het is goedkoper 6
Ik hou niet van teamsporten 11
Weet niet/geen antwoord 2
Sport u op een vaste dag of avond in de week?  
in procenten van Allen
Ja, op een vaste dag/avond 36
Nee, dat verschilt per keer. Afhankelijk of ik tijd en zin heb 46
Weet niet/geen antwoord 18
Behoort u tot die personen die minder aan sport in verenigingsverband is gaan doen of hier niet meer aan doet?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 7
Waarom bent u minder aan sport in verenigingsverband gaan doen (of hier helemaal mee opgehouden)?  
in procenten van Allen
Door tijdgebrek 49
Door geldgebrek. De contributie werd te duur 12
Ik had behoefte aan een sport waarbij ik meer vrijheid heb 30
Ik vond de sport die ik deed niet meer leuk 13
Weet niet/geen antwoord 11
Sport kan naast een actieve manier ook op een passieve manier uitgeoefend worden. Dat bekent dus niet zelf deelnemen maar wel kijken naar of lezen over de sport. Van welke sport(en) bent u een passief beoefenaar?  
in procenten van Allen
Zwemmen 15
Atletiek 16
Wielrennen 31
Tennis 34
Schaatsen 45
SkiŽn 8
Veldvoetbal 46
Hockey 6
Basketbal 6
Autosport 33
Zeilen 4
Golf 4
Paardensport 8
Denk-/kaartsport 5
Overige veldsport(en) 8
Overige zaalsport(en) 11
Overige wintersport(en) 5
Ik kijk geen sport 20
weet niet/geen antwoord 1
Gaat u wel eens naar een sportwedstrijd toe?  
in procenten van Allen
Ja, regelmatig 15
Ja, soms 34
Nee, nooit. Ik kijk alleen sport op de televisie 50
Weet niet/geen antwoord 1
Kijkt u wel eens naar sportwedstrijden van familie, vrienden of kennissen?  
in procenten van Allen
Ja. Van de kinderen, familie, vrienden of kennissen 61
Nee. Alleen officiŽle wedstrijden 36
Weet niet/geen antwoord 3
Leest u wel eens sportmagazines?  
in procenten van Allen
Ja, ik heb een abonnement 12
Ja, ik koop regelmatig een sportmagazine 2
Ja, ik koop soms een sportmagazine 14
Nee, nooit. Ik lees alleen het sportkatern in de krant 56
Nee. Sport interesseert me niet 13
Weet niet/geen antwoord 3
Elke sportclub heeft zo zijn eigen fans. De ene club wat meer dan de ander. Bent u fan van een bepaalde sportclub?  
in procenten van Allen
Ja 26
Ja. En ik ben ook lid van de bijbehorende fanclub 5
Nee. Ik ben geen fan maar ik heb wel een favoriete club. 22
Nee. Ik ben geen fan en heb ook geen favoriete club 46
Weet niet/geen antwoord 1