Oorlog Irak
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 43
Weet niet/geen antwoord 12
Vindt u dat Nederland deze oorlog militair moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 17
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 38
Nee, in totaal niet 46
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 67
oorlog gaat lang duren 43
Saddam Hussein wordt niet gepakt 61
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 39
Terroristische aanslagen in Nederland 18
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 28
Gebruik kernwapens 19
Uitbreken van een wereldoorlog 15
Instorten van de wereldeconomie 33
Geen van deze 3
Weet niet/geen antwoord 0
Bent u voor of tegen de oorlog in Irak?  
in procenten van Allen
Voor 45
Tegen 43
Weet niet/geen antwoord 12