Oorlog Irak 
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 14
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 36
Nee, in totaal niet 50
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 64
oorlog gaat lang duren 52
Saddam Hussein wordt niet gepakt 59
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 48
Terroristische aanslagen in Nederland 17
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 26
Gebruik kernwapens 25
Uitbreken van een wereldoorlog 19
Instorten van de wereldeconomie 42
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 0
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 40
Tegen 47
Weet niet/geen antwoord 14