Centrale registratie betalingsachterstanden
De overheid wil de centrale registratie van betalingsachterstanden verbeteren om te voorkomen dat mensen te veel schulden opbouwen. Naast kredieten moeten ook schulden aan bijvoorbeeld nutsbedrijven worden geregistreerd. Het gaat dan om betalingsachterstanden van bijvoorbeeld huur, gas en licht en om mobiele telefoonrekeningen. Het idee is dat dergelijke achterstanden ook bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel beschikbaar moeten zijn. Kredietaanbieders krijgen dan beter inzicht in iemands financiŽle positie.
Vindt u het laten registreren van betalingsachterstanden bij het BKR een goed middel om te voorkomen dat mensen teveel schulden opbouwen?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 22
Weet niet/geen antwoord 8
Ik vind het geen goed idee dat een kredietaanbieder ook inzicht heeft in mijn betalingsachterstanden  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 15
Mee eens 30
Mee oneens 42
Helemaal mee oneens 13
Weet niet/geen antwoord 0
Een betalingsachterstand is van een hele andere orde dan een krediet en mag vanuit dat oogpunt niet geregistreerd worden  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 14
Mee eens 29
Mee oneens 46
Helemaal mee oneens 11
Weet niet/geen antwoord 0
Ik zou het belachelijk vinden als mensen zonder krediet wel geregistreerd worden bij het BKR vanwege een betalingsachterstand  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 24
Mee eens 28
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 9
Weet niet/geen antwoord 8