Oorlog Irak
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 59
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 16
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 32
Nee, in totaal niet 52
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 73
oorlog gaat lang duren 57
Saddam Hussein wordt niet gepakt 61
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 49
Terroristische aanslagen in Nederland 23
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 27
Gebruik kernwapens 30
Uitbreken van een wereldoorlog 19
Instorten van de wereldeconomie 39
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 0
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 41
Tegen 52
Weet niet/geen antwoord 7