Oorlog Irak 
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 6
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 12
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 42
Nee, in totaal niet 47
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 71
oorlog gaat lang duren 60
Saddam Hussein wordt niet gepakt 60
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 52
Terroristische aanslagen in Nederland 22
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 34
Gebruik kernwapens 30
Uitbreken van een wereldoorlog 21
Instorten van de wereldeconomie 37
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 0
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 37
Tegen 50
Weet niet/geen antwoord 12