Sexlexicon Vaticaan
Een woordenlijst van het Vaticaan met seksuele termen heeft de woede gewekt van de Italiaanse homogemeenschap. Volgens het sekslexicon, dat sinds maandag in de winkels ligt, zijn homoseksuelen niet normaal en worden landen waar het homohuwelijk is erkend, bewoond door mensen ‘met een ernstig verstoorde psyche’. Homoseksualiteit is volgens het lexicon het gevolg van een "onopgelost psychologisch conflict". Het toont nogmaals aan dat het Vaticaan geen moeite heeft met het openlijk verwerpen van homoseksualiteit.  
In hoeverre vindt u het acceptabel dat het Vaticaan dit soort uitlatingen doet ?  
in procenten van Allen
Dat vind ik acceptabel 16
Dat vind ik onacceptabel 78
Weet niet/geen antwoord 6
Wat vindt u van de uitspraken die het Vaticaan doet over homoseksualiteit?  
in procenten van Allen
Beledigend 59
Discriminerend 66
Kwetsend 57
Onfatsoenlijk 35
Terecht 4
Geen probleem 10
Begrijpelijk 12
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u dat een kerkelijk instituut zich mag bemoeien met het privé-leven van mensen?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 76
Weet niet/geen antwoord 7
   
In hoeverre bent u het eens met de uitlatingen van het Vaticaan over homoseksuelen en het homohuwelijk?   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 3
Mee eens 7
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 69
Weet niet/geen antwoord 3
Wat is eigenlijk uw mening over het homohuwelijk?  
in procenten van Allen
Daar ben ik voor 72
Daar ben ik tegen 18
Weet niet/geen antwoord 11
 
In hoeverre past het nog in het huidige tijdsbeeld dat een kerkelijk instituut zich negatief uitlaat over homoseksualiteit?  
in procenten van Allen
Dat past niet meer binnen het huidige tijdsbeeld 66
Dat past nog wel binnen het huidige tijdsbeeld 6
Dat staat los van elkaar 25
Weet niet/geen antwoord 3
Denkt u dat het Vaticaan en daarmee de Rooms-katholieke kerk homoseksualiteit op den duur zal accepteren?  
in procenten van Allen
Ja, op den duur wel 31
Nee, nooit 50
Weet niet/geen antwoord 18