Prive-klinieken
Minister De Geus van Volksgezondheid wil privé-klinieken meer vrijheid geven om patiënten te behandelen. Hij wil de klinieken o.a. toegang geven tot een veel breder terrein van de zorg dan waarvoor een wachtlijst bestaat. Vanaf 1 juli mogen deze klinieken ook operaties uitvoeren waarvoor geen wachtlijsten zijn. Door een versoepeling van de regels zal het aantal privé-klinieken in Nederland toenemen.   
Privé-klinieken worden door sommigen als noodzakelijk kwaad gezien. Mensen met hoge inkomens zouden sneller geholpen worden dan de minder bedeelde burgers. Deelt u deze mening?  
in procenten van Allen
Ja. Ik vind privé-klinieken een noodzakelijk kwaad 35
Nee. Met de huidige wachtlijsten in de gezondheidszorg bieden deze klinieken juist uitkomst 55
Weet niet/geen antwoord 10
Het aantal privé-klinieken zal door een versoepeling van de regels toenemen. De markt wordt daarbij steeds meer bepalend voor het aanbod van privé-klinieken. Vreest u dat hierdoor een wildgroei van privé-klinieken zal ontstaan?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 35
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: ‘Privé-klinieken moeten zich beperken tot behandelingen die in het ziekenfondspakket zijn opgenomen en waarvoor een wachtlijst bestaat’.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 13
Mee eens 26
Mee oneens 43
Helemaal mee oneens 8
Weet niet/geen antwoord 10