Oorlog Irak 
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 62
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 16
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 34
Nee, in totaal niet 50
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 75
oorlog gaat lang duren 61
Saddam Hussein wordt niet gepakt 62
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 48
Terroristische aanslagen in Nederland 14
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 24
Gebruik kernwapens 26
Uitbreken van een wereldoorlog 20
Instorten van de wereldeconomie 40
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 0
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 37
Tegen 60
Weet niet/geen antwoord 3