Verbod op camera's in kleedkamer
In Engeland moet een nieuwe wet het gebruik van foto- en videocamera’s in kleedkamers van kinderen verbieden. Ouders die een dagje sport van hun kinderen met foto- of videocamera willen volgen, mogen vanaf nu niet meer met het apparaat de kleedkamer in om opnames te maken. Het verbod geldt voor in de kleedkamer omdat zich juist in deze ruimte (half)ontklede kinderen bevinden. Met dit verbod wil de regering de privacy van kinderen beschermen en eventueel misbruik van de foto’s/opnames voorkomen. 
Vindt u het juist dat de Britse overheid deze wet in het leven heeft geroepen?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 13
Sommigen vinden dat een speciale wet voor zoiets onschuldigs overdreven is. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Ja, dat is inderdaad overdreven 65
Nee, dat is niet overdreven 28
Weet niet/geen antwoord 8
In hoeverre vindt u dat deze wet betuttelend is?  
in procenten van Allen
Ik vind de wet betuttelend 61
Ik vind de wet niet betuttelend 30
Weet niet/geen antwoord 10
   
Wat zou u ervan vinden als de Nederlandse overheid een dergelijke wet in Nederland zou introduceren?  
in procenten van Allen
Dat zou ik belachelijk vinden. Men mag toch zelf bepalen wanneer de eigen kinderen gefilmd of gefotografeerd worden. Het is niet aan de overheid om dat te bepalen. 52
Dat zou ik goed vinden. Als daarmee de privacy van kinderen gerespecteerd wordt en misbruik wordt voorkomen 40
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: ‘Personen die misbruik willen maken van opnames van kinderen in de kleedkamer, worden door deze nieuwe wet toch niet tegengehouden’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 32
Mee eens 36
Mee oneens 22
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 8