Oorlog Irak 
De oorlog tegen Irak gaat onverminderd door. Bagdad is ook dit weekend opnieuw hevig gebombardeerd. Opnieuw is een bom ingeslagen op een markt waarbij veel doden zijn gevallen. De geallieerde troepen hebben hun opmars naar Bagdad vertraagd om pas op de plaats te maken. Ondertussen bestaat er steeds meer twijfel over de strategie van de Amerikanen. 
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 62
Weet niet/geen antwoord 4
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is  45
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 39
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 12
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: ‘Ik ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VS’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 31
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 22
Weet niet/geen antwoord 10
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 17
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 37
Nee, in totaal niet 46
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 21
PvdA 21
VVD 19
LPF 8
SP 17
Groen Links 17
D66 4
ChristenUnie 2
SGP 1
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 23
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 75
oorlog gaat lang duren 56
Saddam Hussein wordt niet gepakt 60
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 46
Terroristische aanslagen in Nederland 16
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 25
Gebruik kernwapens 26
Uitbreken van een wereldoorlog 22
Instorten van de wereldeconomie 35
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 24
Saddam Hussein 38
Beiden evenveel 37
Weet niet/geen antwoord 1
Hoe lang duurt deze oorlog nog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 0
Een paar weken 17
Een paar maanden 52
Langer 27
Weet niet/geen antwoord 1
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van   
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 59
Weet niet/geen antwoord 15
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 38
Tegen 58
Weet niet/geen antwoord 4