Oorlog Irak
De oorlog tegen Irak gaat al weer haar negende dag in. Bagdad is vannacht
opnieuw hevig gebombardeerd. De bombardementen waren vooral gericht 
op de troepen van de Republikeinse Garde. De Verenigde Staten beginnen
binnen enkele dagen met de versterking van zijn troepen in Irak.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 39
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 5
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 49
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 37
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 13
Weet niet / geen antwoord 1
Stelling: ‘Ik ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VS’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 12
Mee eens 30
Mee oneens 32
Helemaal mee oneens 21
Weet niet/geen antwoord 5
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 22
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 30
Nee, in totaal niet 48
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 29
PvdA 20
VVD 24
LPF 10
SP 21
Groen Links 16
D66 4
ChristenUnie 3
SGP 2
Geen van deze 3
Weet niet/geen antwoord 15
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 73
oorlog gaat lang duren 59
Saddam Hussein wordt niet gepakt 57
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 41
Terroristische aanslagen in Nederland 19
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 25
Gebruik kernwapens 29
Uitbreken van een wereldoorlog 22
Instorten van de wereldeconomie 35
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 28
Saddam Hussein 42
Beiden evenveel 28
Weet niet/geen antwoord 2
Hoe lang duurt deze oorlog nog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 0
Een paar weken 24
Een paar maanden 47
Langer 23
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 59
Weet niet/geen antwoord 17
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 42
Tegen 53
Weet niet/geen antwoord 5