Oorlog Irak
De oorlog tegen Irak gaat al weer haar achtste dag in. De Amerikanen
hebben Bagdad op 80 kilometer benaderd. Inmiddels leveren Irakese troepen
in Zuid-Irak nog steeds hevig verzet. Samen met zandstormen zorgt dit voor
een vertraging van de opmars van de coalitie-troepen. Opnieuw zijn zowel
aan Irakese zijde als aan geallieerde zijde slachtoffers gevallen.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 45
Nee 47
Weet niet/geen antwoord 8
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 55
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 33
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 10
Weet niet / geen antwoord 2
Stelling: ‘Ik ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VS’  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 12
Mee eens 31
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 17
Weet niet/geen antwoord 9
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 18
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 33
Nee, in totaal niet 49
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 33
PvdA 21
VVD 25
LPF 7
SP 19
Groen Links 16
D66 4
ChristenUnie 4
SGP 2
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 18
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 71
oorlog gaat lang duren 57
Saddam Hussein wordt niet gepakt 57
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 52
Terroristische aanslagen in Nederland 20
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 29
Gebruik kernwapens 31
Uitbreken van een wereldoorlog 22
Instorten van de wereldeconomie 36
Geen van deze 2
Weet niet/geen antwoord 0
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 24
Saddam Hussein 44
Beiden evenveel 31
Weet niet/geen antwoord 1
Hoe lang duurt deze oorlog nog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 0
Een paar weken 26
Een paar maanden 55
Langer 15
Weet niet/geen antwoord 4
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 56
Weet niet/geen antwoord 15
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 45
Tegen 47
Weet niet/geen antwoord 8