Belastingformulier
De Belastingdienst heeft ook dit jaar weer zon 6,5 miljoen belastingformu-lieren de deur uitgedaan. Ook u wordt in de gelegenheid gesteld een belastingformulier in te sturen om geld terug te krijgen van de belasting. Als uw aangifte vr 1 april 2003 bij de Belastingdienst binnen is, krijgt u doorgaans vr 1 juli 2003 bericht.
Heeft u het formulier al verstuurd?  
in procenten van Allen
Ja,Verstuurd 50
Nee, Niet verstuurd 45
Weet niet/geen antwoord 5
Waarom heeft u het belastingformulier nog niet verstuurd?  
in procenten van Allen
Niet aan gedacht/vergeten 5
Nog niet aan toegekomen 59
Ik krijg toch geen geld terug van de belasting 21
Ik weet niet hoe ik aan een belastingformulier moet komen 2
Ik weet niet hoe ik het belastingformulier moet invullen 4
Weet niet/geen antwoord 9
Gaat u het belastingformulier nog voor 1 april insturen?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee, later 38
Nee, ik stuur het formulier helemaal niet op 20
Weet niet/geen antwoord 10
   
Wie heeft uw belastingformulier ingevuld of gaat dat voor u doen?  
in procenten van Allen
Ik zelf 54
Vrienden/familie 11
Ingehuurde experts 20
De belastingdienst 2
Iemand anders 2
Weet niet/geen antwoord 11
Heeft u het idee dat u het belastingformulier altijd goed invult of laat invullen?  
in procenten van Allen
Ja. En ik krijg daardoor datgene terug waar ik recht op heb 78
Nee, volgens mij vergeet ik dingen waardoor ik niet datgene terugkrijg 10
waar ik recht op heb  
Weet niet/geen antwoord 12
   
Stelling: Ik heb het idee dat anderen altijd veel meer terugkrijgen van  
de belastingdienst dan ik  
in procenten van Allen
Mee eens 18
Mee oneens 63
Weet niet/geen antwoord 19
Zijn er aftrekposten die momenteel niet op het belastingformulier staan  
maar die u wel mist op het formulier?  
in procenten van Allen
inkomsten 1
eigen of huur woning 4
sparen en beleggen 2
woon/werk verkeer 6
auto 2
lijfrenten 1
studiekosten 9
schulden/leningen 11
opvoeding kinderen 12
giften 2
levensonderhoud 6
Ik mis niks 32
Anders 3
Weet niet/geen antwoord 36