Oorlog Irak
De oorlog tegen Irak gaat alweer haar zevende dag in. De Amerikanen
hebben Bagdad op 80 kilometer benaderd. Inmiddels leveren Irakese troepen
in Zuid-Irak nog steeds hevig verzet. Opnieuw zijn aan geallieerde zijde
slachtoffers gevallen. Ook zijn Amerikaanse soldaten en piloten krijgsgevangen
genomen.
Staat u achter de beslissing van de VS om de oorlog met Irak te beginnen?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 5
Hoe kan uw standpunt inzake de oorlog met Irak het best geformuleerd worden?  
in procenten van Allen
Saddam Hoessein moet weg, ook als dit de enige manier is 49
Saddam Hoessein moet weg, maar niet op deze manier 41
Het is aan de Irakezen zelf om te bepalen wie hun leider is 9
Weet niet / geen antwoord 2
Stelling: ĎIk ben tegen de oorlog maar nu dat de oorlog is begonnen steun ik de VSí  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 17
Mee eens 29
Mee oneens 23
Helemaal mee oneens 22
Weet niet/geen antwoord 9
   
Vindt u dat Nederland militair deze oorlog moet ondersteunen?  
in procenten van Allen
Ja, door met de aanval tegen Irak mee te doen 16
Ja, maar alleen door Amerikaanse troepen elders te vervangen 37
Nee, in totaal niet 48
Van welke partijen deelt u het standpunt het meest?  
in procenten van Allen
CDA 25
PvdA 23
VVD 21
LPF 8
SP 18
Groen Links 17
D66 7
ChristenUnie 3
SGP 1
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 16
Kunt u aangeven welke van de (mogelijke) gevolgen van deze oorlog u vreest?  
in procenten van Allen
burgerslachtoffers 73
oorlog gaat lang duren 49
Saddam Hussein wordt niet gepakt 60
Oorlog breidt zich uit naar andere landen in Midden Oosten 47
Terroristische aanslagen in Nederland 21
Spanning tussen bevolkingsgroepen in Nederland 28
Gebruik kernwapens 32
Uitbreken van een wereldoorlog 20
Instorten van de wereldeconomie 35
Geen van deze 1
Weet niet/geen antwoord 1
Wie vindt u de grootste verantwoordelijkheid hebben voor de huidige crisis rondom  
Irak?  
in procenten van Allen
George W. Bush 27
Saddam Hussein 43
Beiden evenveel 28
Weet niet/geen antwoord 2
Hoe lang duurt deze oorlog nog, denk u?  
in procenten van Allen
Een paar dagen 1
Een paar weken 30
Een paar maanden 47
Langer 18
Weet niet/geen antwoord 4
Denkt u dat de Irakese bevolking over het algemeen blij is met het uitbreken van  
deze oorlog?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 17
Denkt u dat Irak IsraŽl zal aanvallen net als in de Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 24
Denkt u dat IsraŽl zich weet in te houden als het door Irak wordt aangevallen?  
in procenten van Allen
IsraŽl houdt zich in 26
IsraŽl slaat terug 53
Weet niet/geen antwoord 20
Is uw angst voor de gevolgen van een oorlog nu groter dan bij de eerste  
Golfoorlog in 1991?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 31
Weet niet/geen antwoord 8
Kunt u aangeven waarom uw angst nu groter is?  
in procenten van Allen
De aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten 28
De instabiele situatie in het Midden-Oosten in het algemeen 56
De situatie in IsraŽl 17
VS had in 1991 een duidelijke reden en heeft nu moeite om bewijzen tegen Saddam Hussein te leveren 55
Saddam heeft waarschijnlijk meer en/of gevaarlijkere wapens tot zijn beschikking 30
De houding van de andere Arabische landen 29
George W. Bush junior mist de wijsheid van zijn vader 31
Een andere reden 14
Ik weet niet waarom ik nu banger ben dan in 1991 3
Als we het heel zwart-wit bekijken, bent u dan voor of tegen de oorlog?  
in procenten van Allen
Voor 41
Tegen 54
Weet niet/geen antwoord 5